Srategia Digitală a USAID urmărește îmbunătățirea dezvoltării USAID și a rezultatelor asistenței umanitare prin utilizarea responsabilă a tehnologiei digitale și prin consolidarea deschiderii, incluziunii și securității ecosistemelor digitale ale statelor. Ca parte a implementării Strategiei digitale, DECA examinează trei domenii mari pentru a înțelege oportunitățile și provocările din ecosistemul digital al unei țări: Infrastructură digitală și adoptare; Societate digitală, drepturi și guvernare; și Economie digitală. 

Evaluarea DECA pentru Moldova a avut loc în perioada septembrie 2021 – mai 2022. Aceasta a inclus cercetări documentare, consultări cu USAID/Moldova și 68 de interviuri virtuale ale informatorilor-cheie cu părțile interesate din societatea civilă, mediul academic, sectorul privat și cel public, organizații internaționale de dezvoltare și USAID partenerii de implementare din Moldova. Raportul conține în total 12 recomandări cu privire la modul în care comunitatea internațională de dezvoltare poate lucra și sprijini ecosistemul digital al țării. Recomandările acoperă subiectele din cei trei piloni DECA și includ sugestii pentru a consolida succesul existent, precum și îndrumări pentru proiectarea și desfășurarea unor noi activități și inițierea unor noi parteneriate. Ghidat de două priorități USAID/Moldova, care includ, i) democrație participativă consolidată și ii) creștere economică durabilă bazată pe integrarea euroatlantică